20% groei in 2020? Boek hier je groeisessie!

Kwalitatief B2B marktonderzoek

Bij Biz & Buzz zetten we kwalitatief marktonderzoek vaak in voor B2B bedrijven.

In zo’n kwalitatief onderzoek worden klanten of prospects diepgaand doorgevraagd naar hun mening over uw bedrijf, producten of diensten, hun oriëntatiegedrag, de rollen binnen de DMU, de alternatieve leveranciers die zij zien en naar hun achterliggende motieven. We gaan bij zo’n onderzoek diepgaand in op ervaringen, tevredenheid, behoeften en verwachtingen, Deze informatie wordt meestal door middel van individuele diepte-interviews of via groepsdiscussies verkregen. Het komt ook regelmatig voor dat klanten zelf meerder leden van de DMU bij zo’n onderzoek betrekken. Dat geeft al direct iets aan over de betrokkenheid bij uw bedrijf.

Bij een kwalitatief onderzoek heb je, anders dan bij kwantitatief onderzoek, vaak maar een kleine steekproef nodig om een representatief en vooral veelzeggend, beeld van de markt en de ontwikkelingen daarin te krijgen. Bij 10 tot 20 interviews heb je vaak al een zeer representatief beeld van de markt.

Kwalitatief B2B onderzoek geeft diepgaande informatie door in te gaan op achterliggende motivaties, meningen, wensen en behoeften van de klant of prospect. Het geeft inzicht in de factoren die de tevredenheid bepalen of beïnvloeden en de bereidheid om weer of meer zaken met u te willen doen. Daarnaast kan kwalitatief onderzoek goed worden ingezet om de doelgroep zelf te laten meedenken over verbeteringen van producten of diensten en de wijze waarop zij in de toekomst zaken met u willen doen.

Kwalitatief onderzoek biedt u de volgende voordelen:

  • De mogelijkheid om door te vragen
  • De mogelijkheid om de vraagstelling en de methodiek tijdens het onderzoek bij te stellen en dieper in te gaan op wat er op dat moment bij de klant speelt.
  • De mogelijkheid om remmingen bij respondenten weg te nemen, waardoor de respondenten eerder vrijuit over zichzelf en uw bedrijf, producten of diensten gaan praten.
  • De mogelijkheid voor de opdrachtgever om snel een beeld te krijgen van wat er speelt onder klanten en prospects en hoe daar op in te spelen om meer zaken te kunnen doen.

Bij kwalitatief onderzoek geven de resultaten snel een beeld van wat er leeft onder klanten en prospects. In tegenstelling tot kwantitatief onderzoek, waarvan de resultaten weliswaar representatief zijn maar vooral ook heel statistisch. Kwalitatief onderzoek spreekt meer tot de verbeelding van de medewerkers in uw bedrijf en geeft betere handvatten hoe u in kunt spelen op actuele klantvraag.

Samen met u bepaalt Biz & Buzz de respondenten voor een onderzoek. Op deze manier kunnen er respondenten worden geworven die passen bij uw doelgroepomschrijving.

Kwalitatief onderzoek wordt, afhankelijk van de vraag, het onderwerp en de doelgroep, uitgevoerd in de vorm van diepte-interviews of groepsdiscussies. De resultaten die hieruit komen worden verwerkt in een rapport, met vaak aansprekende citaten.

20% groei in 2020? Boek hier je groeisessie!