Beter scoren met Marketing? Gratis tips voor meer succes!

Kwalitatief B2B marktonderzoek

Kwalitatief marktonderzoek is een belangrijk hulpmiddel om inzicht te krijgen in de behoeften en drijfveren van klanten van B2B bedrijven.

In een kwalitatief onderzoek vragen wij uw klanten of prospects diepgaand door naar hun mening over jouw bedrijf, producten of diensten. We gaan in op hun behoeften; hun problemen of uitdagingen. Ook kijken we naar het oriëntatiegedrag en de rollen binnen de DMU; de besluitvormers. Ook vragen we door naar de alternatieve leveranciers die zij zien. Naar hun achterliggende motief om met u of met uw concurrentie in zee te gaan. We gaan bij zo’n onderzoek diepgaand in op ervaringen, tevredenheid, behoeften en verwachtingen. Dit onderzoek doen we meestal via individuele diepte-interviews of via groepsdiscussies. Vaak betrekken klanten al zelf meerdere leden van de DMU bij zo’n onderzoek. Dat zegt veel over de betrokkenheid bij uw bedrijf.

Bij een kwalitatief onderzoek heb je, anders dan bij kwantitatief onderzoek, vaak maar een kleine steekproef nodig om een representatief beeld te krijgen. Van de klant, van de markt en van de ontwikkelingen daarin. Bij al zo’n 10 tot 20 interviews heeft u een heel representatief beeld van de markt.

In grote lijnen gaat Kwantitatief Marktonderzoek vooral over cijfers en geeft Kwalitatief onderzoek u de inzichten in de behoeftes en voorkeuren van klanten. De belangrijkste verschillen leest u hier.

Klanttevredenheid

Kwalitatief B2B onderzoek geeft diepgaande informatie.  Door in te gaan op achterliggende motivaties, meningen, wensen en behoeften van de klant of prospect. Het geeft inzicht in de factoren die de tevredenheid bepalen of beïnvloeden en de bereidheid om weer of meer zaken met u te willen doen. Daarnaast kan kwalitatief onderzoek goed worden ingezet om de doelgroep zelf te laten meedenken over verbeteringen van producten of diensten en de wijze waarop zij in de toekomst zaken met u willen doen.

De mogelijkheden voor toepassing van Kwalitatief B2B Marktonderzoek zijn schier oneindig. Lees hier waar u het zoal voor kunt gebruiken.

Biz & Buzz heeft de ontwikkelingen in onze markt goed in kaart gebracht en laten zien hoe we daar op in kunnen spelen”.
Cees Haasnoot, DulkHaasnoot Seafood

De voordelen van kwalitatief onderzoek.

Kwalitatief onderzoek geeft de mogelijkheid om:

  • Door te vragen
  • De vraagstelling en de methodiek tijdens het onderzoek bij te stellen en dieper in te gaan op wat er op dat moment bij de klant speelt.
  • Remmingen bij respondenten weg te nemen, waardoor de respondenten eerder vrijuit over zichzelf en uw bedrijf, producten of diensten gaan praten.
  • Snel een beeld te krijgen van wat er speelt onder klanten en prospects en hoe daar op in te spelen om meer zaken te kunnen doen.

Bij kwalitatief onderzoek geven de resultaten snel een beeld van wat er leeft onder uw klanten en prospects. In tegenstelling tot kwantitatief onderzoek, waarvan de resultaten weliswaar representatief zijn, maar vooral ook heel statistisch. Kwalitatief onderzoek spreekt meer tot de verbeelding van de medewerkers in uw bedrijf en geeft betere handvatten hoe u in kunt spelen op actuele klantvraag.

Samen met u bepaalt Biz & Buzz de respondenten voor een onderzoek. Op deze manier kunnen er respondenten worden geworven die passen bij uw specifieke doelgroep omschrijving.

Kwalitatief onderzoek wordt, afhankelijk van de vraag, het onderwerp en de doelgroep, uitgevoerd in de vorm van individuele diepte-interviews of groepsdiscussies. De resultaten die hieruit komen worden verwerkt in een rapport, met vaak aansprekende citaten.

Wil je weten wat een Kwalitatief B2B Marktonderzoek voor uw bedrijf kan betekenen? Vraag dan hier ons e-book aan: ‘Marketing is een goed gesprek met uw klant’. Of neem dan vrijblijvend contact op.  Klik op gewoon even op onderstaande button.

Beter scoren met Marketing? Gratis tips voor meer succes!