Beter scoren met Marketing? Gratis tips voor meer succes!

Marketing- en Communicatieplan maken

Marketing en Communicatieplan maken.

Je marketing- en communicatieplan is de basis voor je positionering, je strategie en de implementatie daarvan.

“Geen succes zonder strategie. Geen strategie zonder inzicht!”

Het maken van een goed marketing- en communicatieplan is vooral het op een rijtje zetten van de belangrijkste en actuele inzichten in die factoren die het succes van je bedrijf bepalen. Biz & Buzz noemt dat ‘De 7 inzichten voor zakelijk succes’. Door inzicht te krijgen in die 7 factoren maken we je het makkelijk om je strategie te bepalen en je positionering helder te krijgen om daarmee richting en inhoud te geven aan de middelen die je wil inzetten om meer klanten te krijgen en je klanten super enthousiast over jouw bedrijf te maken. Onderstaand vind je de 7 stappen die daar toe leiden.

Stap 1: Bepaal de markt, je Buyer Persona’s en hun emoties.

Om te weten of jouw bedrijf succesvol(ler) kan zijn moet je jouw markt goed kennen. Wat voor product of dienst wil jeverkopen en wie is daarvoor je doelgroep. Jouw marktpotentie bepaalt het succes van jouw bedrijf. Daarom wil je exact weten wie jouw (potentiële) klanten zijn.

Wie is de persoon waar je zaken mee doet precies? Wie is je ‘Buyer Persona’; je ideale klant. Wat is zijn haar profiel; man of vrouw, leeftijd, opleiding behoefte en vooral welke emoties houden hem bezig. Hebzucht, angst om iets te missen, er niet bij te horen, angst om te duur uit te zijn, etc. Hoe meer je over de emoties van jouw klant weet hoe beter je daar op in kunt spelen. Want emotie verkoopt. Ratio niet.

Biz & Buzz helpt je om jouw markt in kaart te brengen. We starten met deskresearch om de potentie van jouw bedrijf te bepalen. Vervolgens focussen we in; met kwalitatief onderzoek onder jouw doelgroep om de behoeftes vast te stellen en de emoties die hem bezig houden. De Market Impact Scan noemen we dat.

Stap 2: Bepaal de omgeving waar jouw klant zich bevindt.

Er zijn allerlei factoren die bepalen of jouw klant nu of in de toekomst van jouw bedrijf gaat kopen. Sociaal economische omstandigheden, het consumentenvertrouwen, maar ook en vooral de cultuur van jouw klant. In Nederland zijn er 189 verschillende culturen! Van gezinscultuur tot stadscultuur, provinciecultuur of b.v. cultuur van oorsprong. En wat dacht je van bedrijfscultuur? Dus ken de cultuur waarmee jij zaken doet!

Biz & Buzz helpt u om de cultuur van jouw doelgroep in kaart te brengen. Zodat je weet waar en hoe je daar op in kunt spelen. Deskresearch, kwalitatief onderzoek en kwantitatieve validatie zijn daarvoor beproefde methodes.

Stap 3. Welke veranderingen zijn van invloed?

In marketing is verandering de enige constante. Jouw klant verandert dagelijks. Iedere dag wordt hij of zij een dagje ouder. Iedere ervaring die wordt opgedaan leidt tot nieuwe keuzes. De tevredenheid van jouw klant heb je niet altijd zelf in de hand. Als iemand anders een betere oplossing aanbiedt dan kan jouw klant zomaar switchen. Ondanks dat jouw bedrijf altijd goed heeft gepresteerd.

Biz & Buzz helpt met repeterend onderzoek de veranderingen van jouw klant in kaart te brengen. Om te weten hoe je daar op in kunt spelen.

Stap 4: Zijn de competenties in jouw bedrijf nog up-to date?

De wereld is in een ongelooflijk tempo aan het veranderen. Dat betekent dat jouw mensen continue nieuwe competenties moeten hebben om daar op in te spelen. Hoe ziet jouw organisatie er uit, welke competenties hebben jouw mensen. Welke heb je nu nodig om écht succesvol te zijn?

Met de Competentie Scan brengen we de succesfactoren van jouw bedrijf in kaart. Niet alleen kennis en vaardigheden maar ook de motivatie van uw personeel. Want die is minstens net zo bepalend voor je succes. Net zoals de ‘Interne Weerstand’ die er in uw organisatie kan zijn. Door bedrijfscultuur, vastgeroeste denkbeelden, interne politiek, etc. kunnen medewerkers angsten of onzekerheden ontwikkelen waardoor ze niet optimaal presteren. Haal ze weg en jouw bedrijf presteert direct veel beter.

Stap 5: Welke Alternatieven heeft jouw klant?

Ook al denk je de enige te zijn die het juiste product of dienst aanbiedt; jouw klant heeft altijd een alternatief. En die kunnen uit allerlei hoeken komen.

Met een gericht Kwalitatief B2B marktonderzoek brengen we de alternatieven van jouw klanten in kaart en zorgen we dat je weet hoe je daar op in kunt spelen.

Stap 6: Bepaal jouw positionering en strategie!

De eerste 5 stappen hebben geleid tot het krijgen van de belangrijkste marketinginzichten die je kunnen leiden naar meer succes. Op basis daarvan kun je starten met het vormgeven van je positionering, branding en strategie.

Met je positionering zorg je ervoor dat jouw bedrijf, product of dienst een prominente positie krijgt in het brein van je ideale klant. Dat zorgt ervoor dat wanneer je klant een probleem of uitdaging heeft die jij kunt oplossen hij direct aan jou denkt! Een goede positionering uit zich in de vorm van een pay-off of slogan.

“Een goede slogan maakt je bedrijf miljoenen waard!”

Je ‘Branding’ is de uitwerking van je merk in beeld en schrift. In design, vormgeving, beeldgebruik, tone of voice, etc.

Je strategie is de wijze waarop je de markt gaat benaderen. B.v. met een Inbound Marketing en Content Marketingstrategie.

Zoals de wereld om ons heen continue verandert zo zullen we ook de commerciële processen van jouw bedrijf continue moeten aanpassen. Dus blijf nadenken hoe je dat op welk moment doet en welke strategie tot het grootste succes leidt. Biz & Buzz helpt je daarbij.

Stap 7: De Executie.

Nee; we gaan niemand afmaken. Maar wel samen met jou bepalen hoe de middeleninzet van jouw organisatie er uit moet zien. Gaan we voor een volledige online strategie? Of juist volledig off-line? Hoe ziet de combinatie van die twee er uit? Inbound Marketing en Content Marketing zijn twee belangrijke aspecten. Welke middelen zet je dan in welke fase van de Customer Journey in om je sales funnel tot in een vliegwiel van je Totale Commerciële Proces te veranderen.

De start is die haarscherpe positionering en vervolgens het in kaart brengen van de media en mensen om je commerciële activiteiten succesvol te maken. Met de Marketing Effectiviteitscan bepalen we de effectiviteit van de inzet van de verschillende middelen en de samenhang daartussen. Om te komen tot een geïntegreerd marketing communicatieplan, creatieve concepten en de uiteindelijke uitvoering.

MOVE BASE

Ieder bedrijf moet continue blijven werken aan de fundamenten van zijn succes. Biz & Buzz helpt je daar graag bij. Idealiter bij de vormgeving van je  Totale Commerciële Proces via ‘Through the line Marketing‘ omdat dan alle puzzelstukje in elkaar vallen. Maar op deelgebieden kunnen we je ook helpen die scherper te krijgen en te adviseren hoe die te implementeren. En natuurlijk bij het implementeren daarvan zelf. Vanuit marketinginzicht naar creatieve en effectieve communicatie. Implementatie is mogelijk op adviesbasis, op projectbasis of via ‘Maas’; Marketing as a Service.

Wil je weten wat  we voor jouw bedrijf kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met op. Klik op onderstaande button.

Beter scoren met Marketing? Gratis tips voor meer succes!