Beter scoren met Marketing? Gratis tips voor meer succes!

Wat is het verschil tussen Kwantitatief onderzoek en Kwalitatief onderzoek?

Kwantitatief Marktonderzoek gaat vooral over cijfers en Kwalitatief onderzoek geeft je de inzichten in de behoeftes en voorkeuren van klanten. Hieronder vind je de belangrijkste verschillen.

Kwantitatief Marktonderzoek

In kwantitatief marktonderzoek gaat het vooral om cijfers. Bijvoorbeeld om marktgrootte; het aantal afnemers dat product X gebruikt, het gemiddelde aankoop bedrag, het marktaandeel van uw bedrijf en dat van de concurrentie, etc.  Deze gegevens zijn meestal goed te structureren en eenvoudig te verwerken. Nadeel is dat die gegevens een beperkt beeld van de werkelijkheid geven. U weet immers nog steeds niet ‘waarom’ dat specifieke product wordt gebruikt of ‘waarom’ een klant een specifieke gedrag wel of niet vertoont.  

Kwalitatief Marktonderzoek

Kwalitatieve gegevens geven een rijk beeld van datgene wat onderzocht is. Het gaat bij kwalitatief onderzoek om kwaliteiten, ervaringen, betekenisverlening. U wilt bijvoorbeeld weten ‘waarom’ mensen tevreden of juist ontevreden zijn over product X. Of u wilt weten waarom de ene klant een product wel koopt wel en een andere juist niet. Kwalitatief onderzoek geeft u een goed intuïtief beeld van de markt.

Als u meer zekerheid wilt hebben over zaken als marktgrootte en potentieel dan kunt u heel goed kwantitatief onderzoek gebruiken om hetgeen u in het kwalitatief onderzoek gevonden hebt te valideren. Ook daar kunnen we u bij van dienst zijn.

Alle informatie over de mogelijkheden van Kwalitatief B2B Marktonderzoek vindt u in ons e-book: ‘Marketing is een goed gesprek met de klant.

Vraag het hier gewoon even aan.

Beter scoren met Marketing? Gratis tips voor meer succes!